Projectontwikkeling

Nobel Projectontwikkeling is actief op het gebied van kleinschalige woningbouwontwikkeling in de regio Bodegraven.

Bij kleinschalige projectontwikkeling denkt Nobel Projectontwikkeling aan kleinere (meestal binnenstedelijke) locaties waar kleinschalige invullingen kunnen komen met woningen.
Dit kan bestaand onroerend goed zijn, dat herontwikkeld wordt tot een passendere invulling dan de huidige.
Het kan ook een braakliggend stuk grond zijn, dat om een invulling vraagt.
De plannen welke ontwikkeld worden zijn divers van aard.
Het aanbod varieert van enkele woningen tot appartementencomplexen aansluitend op de behoefte in de markt.

Projecten in uitvoering/voorbereiding:

Niets gevonden

Het lijkt erop dat we niet kunnen vinden waar je naar zoekt. Misschien kun je er naar zoeken.

Projecten gerealiseerd: