privacy verklaring

Dit is een privacyverklaring die betrekking heeft op de gegevensverwerking door Bouwbedrijf Nobel.

Bouwbedrijf Nobel zal uw persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens en overige toepasselijke wet- en regelgeving.

Persoonlijke informatie

Bouwbedrijf Nobel respecteert de privacy van alle klanten. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt vertrouwelijk worden behandeld. De contactgegevens bestaan uit uw naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. Bouwbedrijf Nobel verstrekt contactgegevens alleen  aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met uw gegevens of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Bouwbedrijf Nobel bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is.

U kunt onze website bezoeken zonder dat u vertelt wie u bent en zonder dat u daarvoor persoonlijke gegevens moet vrijgeven. Als u besluit ons die persoonlijke informatie te willen geven die wij nodig hebben om met u te kunnen corresponderen, garanderen wij dat die informatie vertrouwelijk wordt behandeld.

Links naar andere sites

De website bevat links naar websites van andere partijen. Bouwbedrijf Nobel draagt geen verantwoording over de vertrouwelijkheid, juistheid en volledigheid van de gegevens op sites van andere partijen.

Cookies

Wanneer u onze website bezoekt kunnen wij tijdelijk enige informatie opslaan in de vorm van een “cookie”. Wij gebruiken alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. U kunt zich afmelden voor een cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Contact

Mocht u vragen of opmerkingen hebben over ons privacy beleid, dan vindt u op onze contactpagina alle informatie waarmee u contact met ons kunt opnemen.

Bouwbedrijf Nobel behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te allen tijde en zonder verandering vooraf te wijzigen. Elke verandering wordt kenbaar gemaakt op onze website.